Věřím v Ducha svatého

Věřím v Ducha svatého.
Věřím, že může odstranit moje předsudky.
Věřím, že může změnit moje návyky.
Věřím, že přemoci mojí lhostejnost.
Věřím, že mně může nadchnout k lásce.
Věřím, že mně může zbavit zlého.
Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému.
Věřím, že může přemoci zármutek.
Věřím, že mi může dát lásku k božímu slovu.
Věřím, že mi může odejmout pocit méněcennosti.
Věřím, že mi může dát sílu v utrpení.
Věřím, že může dát na pomoc bratra.
Věřím, že může proniknout moji bytost.

Věřit neznamená intelektuálně vědět. Věřit znamená nechat se přemoci nadějí.
Věřit je, dovolit Boží Pravdě proniknout lidské srdce a vyhlížet v lásce naplnění toho v co doufáme.