Bože, Otče – Matko

Bože, Otče-Matko,
Každá jsme drahokamem, skrz který prochází a lomí se
Tvé vesmírné světlo.

U každé z nás jsou struktury krystalu
i způsob lomu jedinečné.

Bože, Matko-Otče,
pomáhej nám,
ať se naše vnitřní struktury vyladí,
srovnají a znovuposkládají tak,
aby činy, obrazy i světlo námi přenášené do světa
byly co nejjasnější a nejčistší,
u každé z nás podle svého prapůvodního určení.
Amen