Nejvyšší duchu

Nejvyšší Duchu, chraň mne od všech myšlenek a činů,
které mohou působit bolest a utrpení.
Dej mi odvahu a sílu ochraňovat, poznávat a tvořit to,
v čem je láska, krása a spravedlnost.